• 1
Crowne Plaza
(0)

Столичен дом за радостни обреди

 • Адреси

  София, ул. Кракра №2А
 • Телефони:

  София, ул. Кракра №2А
  02 981 26 28
(1)

Обредна зала "Красно село - Хиподрума" - гр. София

 • Адреси

  София, бул. „Цар Борис III“ 41
 • Телефони:

  София, бул. „Цар Борис III“ 41
  02/ 952 01 30
(0)

Обредна зала "Оборище" - гр. София

 • Адреси

  София, ул. Кракра 2А
 • Телефони:

  София, ул. Кракра 2А
  02/ 846 72 56
(0)

Обредна зала "Сердика" - гр. София

 • Адреси

  София, пл. Лъвов мост 3
 • Телефони:

  София, пл. Лъвов мост 3
  02/ 831 30 64
(0)

Обредна зала "Средец" - гр. София

 • Адреси

  София , ул. Леге 6
 • Телефони:

  София , ул. Леге 6
  02/ 986 28 76
(1)

Обредна зала "Студентска" - гр. София

 • Адреси

  София, бул. Г. М. Димитров 37
 • Телефони:

  София, бул. Г. М. Димитров 37
  02/ 870 91 10
(1)

Обредна зала "Триадица" - гр. София

 • Адреси

  София, бул. Витоша 15
 • Телефони:

  София, бул. Витоша 15
  02/ 986 17 19
(0)

Ритуална зала - гр. Асеновград

 • Адреси

  Асеновград, пл. Академик Николай Хайтов № 2 (старата община)
 • Телефони:

  Асеновград, пл. Академик Николай Хайтов № 2 (старата община)
  0878 268 062
(0)

Ритуална зала - гр. Бургас

 • Адреси

  Бургас, ул. Вардар № 1
 • Телефони:

  Бургас, ул. Вардар № 1
  056 813 368
  056 813 850